İHTİYAÇLAR
INFORCE BT'de Stajer Kayıtları başladı
Staj başvuruları başladı...

STAJA KABUL İÇİN GEREKENLER VE AŞAMALAR

C#.Net  dilinde olmak üzere;

· Basit bir öğrenci otomasyonu.  (Windows Application Programı)

(İsim, Soyisim ve No verilerini sahip kayıtları eklenme,düzenleme,silme,arama işlemleri)

·   Hazırlanan bu öğrenci otomasyonunun veri alış-verişinin dosya işlemleri ile sağlanması. (Windows Application Programı, Verileri saklamak için text dosya formatı kullanılır)

·  Algoritmanızı geliştirmek için basit bir oyun yapmak. (Windows Application Programı)

· Access veri tabanını kullanarak basit bir otomasyon yazılımı (Emlak, Otel, Hastane, Öğrenci Kayıt vb otomasyonlar)
(Windows Application Programı)

·  Access veri tabanıyla hazırlanan otomasyon yazılımının kod yapısının çok katmanlı mimari yapısına çevrilmesi ve veri tabanının Microsoft SQL Server veri tabanına çevrilmesi (Windows Application Programı, Çok katmanlı yapı (N-Tier mimari) hakkında INFORCE tarafından bilgi ve örnek proje aktarımı yapılacaktır.)

· Microsoft SQL Server ve çok katmanlı mimari yapısıyla hazırlanan Windows Application programının, ASP.NET kullanılarak web üzerine taşınması. (Web projesi)

· Yukarıdaki maddeleri zamanında, kopya almadan ve azimli şekilde bitiren öğrenciler staj yapma hakkını kazanmış olacaktır. Staj yapmaya hak kazanan öğrencilere staj süresi içinde gerekli eğitimler verilecektir ve kendilerini geliştirmeleri sağlanacaktır.

 

 

Stajer yorumları için tıklayınız...

                        
   

 

 
Web sitemizi beğendiniz mi?