Parmak İzi Okuma

Parmak izi okuyucular tarafından toplanan bilgilerin bilgisayarda işlenerek gerekli istatistiksel sonuçlar ve puantaj dökümünü elde etmek amacı ile üretilmiştir. Personele ait normal ve fazla mesailer ile hafta sonu, izin gibi hak ediş değerlerinin gün ve/veya saat cinsinden hesaplanması Personel Takip yazılımı tarafından sağlanır.

Parametrelerin tanımlanmasıyla oluşturulan günlük çalışma şablonları yardımıyla, personelin giriş-çıkış hareketlerini değerlendirerek, günlük puantajları kişiler bazında hesaplar. Her gün oluşturulan puantajlardan; personelin devam durumunu, fazla mesai çalışmalarını, mazeretli mazeretsiz devamsızlıklarını izlemek mümkündür. Ay sonunda veya istenilen zaman aralığına göre oluşturulan aylık raporlarda; kişilerin aylık puantaj toplamları izlenerek yönetilebilmektedir

Yüz Tanıma Sistemi

Kart tanıma, parmak izi tanıma ve yüz tanıma gibi farklı seçenekleri olan bu sistem personel takip ve yemekhane gibi birçok ortamda kullanılabilmektedir.

 • Personel yönetim işlemleri
 • Programı kullanacak kişilerin yönetim işlemleri
 • İzinli kişilerin belirlenmesi ve kimin hangi günler yemek hakkı olduğunu belirlemek
 • Makbuz kesmek
 • Yemek fişi çıkarmak
 • Muhasebe işlemleri
 • Muhasebe ve kullanılan yemek haklarına göre çok yönlü raporlama sistemi gibi birçok özelliği bulunmaktadır.

Stok Takip Sistemi

İmalathanede bulunan depoya genel mal girişi yapılacak ve stok durumları tutulacak (şeker,un vb.) , depo girişi yapılan malların maliyet hesabı bulunmayacak sadece tedarikçinin kestiği fatura bilgileri ve tedarikçiye ödenen toplam para miktarları yani carisi tutulacak, şubelerden müşterilerin özel siparişleri alınarak imalathaneye bildirilecek, gelen siparişi gören imalathane üretimi gerçekleştirecek ve siparişin tamamlandığını bildirecek, siparişi veren şubeye üretilen ürünler gönderilecek. Ürünler şubelerin eline geçtiği zaman şubeler ürünlerin alındığına dair sistemden onay verecek. Bu sayede imalathane-şubeler ve şubeler-şubeler arasında onay mekanizmalı bir ürün gönderim işlemleri bulunabilecek.

Stok Takip
 • Sipariş Sistemi (Şube-imalathaneye arası sipariş sistemi ve yönetimi)
 • Barkotlu ürün satışı
 • İmalathaneden gönderilen ürünlerin durum bilgisi
 • Ürün Stok Yönetimi
 • Stok Tavsiye Sistemi
 • Müşteri Bilgileri
 • Müşteriye Yönelik Satış İşlemi
 • Ürün Tedarikçi Bilgileri ( Kimden Ne Zaman Ne Kadar Ürün Alınmış)
 • Tedarikçilere Yapılan Ödemeler, Borç Ve Bakiye Durumları
 • Ödeme Takip
 • Satış Analizleri
 • Fatura Gelir - Gider Bilgileri
 • Son Kullanım Tarihi Dolan Ürünlerin Bildirilmesi
 • Ajanda- Hatırlatma Mesajları
 • Yönetici Ve Personel Rolleri
 • Personel Bazlı Ürün Satış Olanağı
 • Programın Kurulum, Gerçekleştirim ve Eğitimi
 • Müşteri bazlı satış yapılabilecektir, bu sayede hangi müşteriye hangi ürünler satıldı görülebilir. Ürün satış işleminin carisi, sipariş sisteminin carisinden ayrı olarak tutulacaktır.
 • Tasarlanan ara yüzler oldukça sade tutularak, kullanımı kolay basit yani kullanıcı dostu bir yazılım olacaktır. Kullanılmayacak gereksiz ayrıntılardan kaçınılarak program sade halde tutulacaktır.

Ayrıca mevcut yazılıma entegre çalışan mobile android yazılımımız mevcut, cep telefonu üzerinde bu yazılım sayesinde:

 • Zaman bazlı ve şube bazlı yapılan geçmiş tüm satışların toplam mali analizlerini ve detayları inceleyebilme
 • İmalathaneye sipariş verebilme
 • İmalat haneye verilen sipariş izleyebilme, detayları görebilmek
 • Tedarikçi, Müşteri, Personel, Şube, genel masraf bazlı ödemeleri takip edebilme
 • Ürün Stok girişi ve takibi
 • Şubeler arasında mal aktarımı yapabilmek

Kurumsal Portal

Türkçe Yönetim Panelli, Google dostu ve iyi optimize edilmiş hızlı bir haber sitesi isteyenler için hazırlanmıştır. Gelişmiş yönetim paneli ile tüm güncellemeler farklı yöneticilere verilen yetkilerle kolayca yapılabilmektedir.

 • Kullanıcı ve Yetki Yönetim Modülü
 • Kişisel Profil Modülü
 • Etkinlik Modülü
 • Duyuru Modülü
 • Ajanda Modülü
 • Haber Modülü
 • Sayfa Yönetimleri
 • Sıkça Sorulan Sorular Modülü
 • Mesajlaşma Modülü
 • Özel ve Genel Sohbet Modülü
 • Loglama ve Bildirim Modülü
 • Anket Oluşturma ve Değerlendirme Modülü
 • E-Sınav Modülü
 • Dijital Yayın Kütüphanesi
 • Foto Galeri Modülü
 • Video Galeri Modülü
 • Sözlük Modülü
 • Etiket Modülü
 • Yorum Modülü
 • Çoklu Dil Desteği
 • Tüm Kategori ve Listelerin Yönetim Modülü
 • Kullanıcı Dostu Arayüzler
 • Mobil Cihaz
 • Sosyal Medya ve Arama Motorlarıyla Uyumlu
 • Özgün Tasarım Yetenekleri
 • Güvenlik
 • Teknik Destek
 • Tasarım Özellikleri
 • Çoklu veritabanı desteği
 • Gelişmiş Teknliojiyle Hazırlanmış Yazılım Altyapısı
 • Site Ayarları Modülü

Demirbaş Takip Sistemi

 • Kurumda bulunan demirbaş listesi sisteme kayıt edilebilecektir. Kayıt altına alınan demirbaşlar sistem üzerinden yönetilebilecektir. Demirbaşlar belirli tarihler arasında ilgili kişilere zimmetlene bilecektir.
 • Demirbaş Kartında; ürünün kodu, barkodu, adı, kategorisi, markası, faaliyete geçme tarihi, satın alınma/garanti başlama tarihi, garanti bitiş tarihi, lokasyonu, alış evrak nosu, RFID kodu, QR Kodu, miktarı, tedarikçi firması, ürünün statüsü ( çalışıyor-serviste- arızalı) tutulabilecektir. Demirbaşa ait Resim, Evrak, Belge, Garanti Belgesi, Kullanım Kılavuzu, Rapor vb. dokümanlar sisteme yüklenebilecek ve istenildiği zaman ulaşılabilecektir.
 • Demirbaş Kart listesinden demirbaşları düzenleyebilecek, yeni demirbaş kartı ekleyebilecek veya silebilecektir. Demirbaş listesini filtreleyebilecek ve sonucu excel’e aktarabilecektir.
 • Demirbaş Zimmetleme menüsü altından zimmetli ve zimmetsiz demirbaş listesini takili edilebilecek ve filtreleyebilecektir. Hangi ürünler hangi tarihler arasında kime zimmetlenmiş takip edilebilecektir. Zimmet iade işlemi yapılabilecektir. Kişiye toplu ürün zimmetlemesi yapılabilecektir. Miktarı birden fazla olan demirbaşlarda kişilere belirli adette zimmetleme işlemi yapılabilecektir ( 3 adet klavye bir kişiye zimmetlenebilir vb.)
 • Demirbaş zimmetleme işleminde Malzeme/Demirbaş üzerinde bulunan kare barkod el terminali sayesinde okutularak, bir veya daha fazla malzemenin hızlı biçimde belirtilen kişiye zimmetleme veya iade işlemi gerçekleştirilebilecektir.
 • Demirbaş log menüsü altından bir demirbaş ürünün geçmişi takip edebilecek ve ne zaman kim tarafından hangi işlem yapılmış geçmişi izlenebilecektir.
 • Demirbaş hareketleri menüsü altından, bir demirbaşın durumu kırıldı, kayboldu, servise gönderildi, servisten geldi olarak değiştirilebilecektir. Bu işleminden sorumlu kişi ve ilgili açıklama metniyle birlikte kayıt edilebilecek ve gelecekte yapılan bu işlemlerin hepsi takip edilebilecek, filtrelenebilecek ve excel’e aktarılabilecektir.
 • Sistemde yer alacak Demirbaş/Malzemelerin tedarikçileri belirtilebilecektir ve sistemde kayıt edilebilecektir. Tedarikçilerin sektörü, firma adı, yetkili kişi bilgileri, cep telefonu, sabit telefonu, adresi vb. bilgileri kayıt edilebilecek, filtrelenebilecek ve excel’e aktarılabilecektir.
 • Demirbaşların lokasyon bilgileri sistemde iç içe (ağaç yapısı biçiminde) tutulabilecek ve yönetilebilecektir. Örneğin: A deposu -> 2. bölme -> 1. Raf .
 • Lokasyon bilgileri iç içe (ağaç yapısı biçiminde) tutulabileceğinden bir ürünün hangi depoda, hangi bölümde, hangi raf içinde yer aldığı bilgileri tutulabilecektir. İstenildiği zaman lokasyona göre ürün araması yapılabilecektir. Örneğin: A Deposunda yer alan tüm demirbaşları listele vb.

Uzaktan Sayaç Okuma Sistemi

Yıllardır sayaç okumalar ve değerlerin takibi manuel olarak yapılıyor ve sistemin doğal neticesi olarak bilgilerin kaydedilmesi, hesaplanması gibi süreçlerde çok fazla zaman kaybına ve yanlış hesaplamalara neden oluyordu. Ayrıca kaçak kullanım, okumanın yapılıp yapılmadığı, adresin doğruluğu veya abone bilgilerinin güncellenmesindeki yetersiz uygulamalarda sorunlara sebep olmaktaydı. Elektrik Sayacı Okuma ve Reaktif Uyarı Sistemi sayesinde elektrik sayacınızın yanına gitmek zorunda kalmadan, size verilen kullanıcı adı ve şifresi ile internet üzerinden sayaçlarınızı izleyebilir, okuma zaman aralıklarını ayarlayabilir ve anlık okuma yapabilirsiniz. Ayrıca sayacınızı sürekli takip ederek reaktif cezaya düşmeden sizi Mail ve Sms yoluyla uyarır ve detaylı raporlar verir.

Bağlantı Şekli
Sayaç-Okur-Sistem

Sayaç Okuma Cihazı

 • RS-485 haberleşme portuolan elektronik sayaçlara takılabilir.
 • GSM data hattı ile internet üzerinden çalışır.
 • Bir cihaza birden fazla sayacbağlanabilir.
 • 7-30V DC adaptör ile çalışır.
 • Çekim gücüne bağlı olarak farklı anten tipleri kullanılabilir.
 • Sim kart yuvası dışarıdan olup cihazı açmaya gerek yoktur.
 • Tüm operatörlerin sim kartları ile çalışır.

İzleme Yöntemi

  Sayaç Okur Cihaz
 • Size verilen kullanıcı adı ve şifresi ile internet üzerinden sayaç izlenebilir.
 • Sayaç okuma zaman aralıkları isteğe göre belirlenebilir.
 • Sayaç raporlarını birden fazla kişi izleyebilir.
 • Reaktif uyarılarını e-posta yada smsile bildirir.
 • Reaktif uyarı değerleri kademeli olarak set edilebilir.
 • T1, T2, T3, EndüktifReaktif ve KapasitifReaktif değerleri ile oranları görülebilir.
 • Anlık okuma yaptırılabilir.

Personel Takip Sistemi

 • Kartlı, Parmak İzli veya Yüz tanıma sistemiyle çoklu giriş çıkış takipleri
 • Personel Yönetimi
 • Departman Yönetimi
 • Mesai Saatleri Yönetimi
 • Vardiya Yönetimi
 • Personellere Özel Vardiya Ataması
 • Raporlama
 • Offline veri depolama

Personel-Takip

İcra Takip Sistemi

İcra Yönetim Sistemi; kurumların icra takiplerini uyap (ulusal yargı ağı projesi) uyumlu bir şekilde açabilmesini, açılan dosyaların ise takip ve dokümantasyonunu yapan .net tabanlı online uygulamadır.

HEDEF ve AMACI
Başta devlet kurumları olmakla birlikte ülkenin değişik noktalarında faaliyet gösteren birimleri ve şubeleri olan kurumların tek nokta üzerinden ülkenin çeşitli adliyelerinde açılacak olan icra takiplerini yönetmeyi ve raporlamayı hedef olan online uygulamadır.

icra takip

Kurumların adli sistemlere bağlı olarak yönetmeleri gereken onlarca veri yığını mevcuttur(takip için ilgili evrakların hazırlanması, bu evraklara göre takip talebi ve diğer ödeme emirlerinin hazırlanması, ek matbu evrakların düzenlenmesi v.b.). Bu verilerin kurumun farklı birim yada şubelerde işlenmesi ve raporlanmasından sonra kurum merkezine bildirilmesi süreli adli sistemlerde ciddi önem taşımaktadır. İcra yönetim sistemi ile kurumun merkezinden diğer birimlerine sadece kullanıcı hesabı açıldığı ve tüm veri zaten merkezde tutulduğu için merkez tarafından alınması gereken her türlü raporun ve evrakın kolaylıkla alınabilmesi sağlanır.

ÇALIŞMA ŞEMASI

 • Kurum merkezinde kullanılan yazılımlardan (SAP verisi gibi) alınan xml tabanlı veriler icra yönetim sistemine import edilir.
 • Kurum merkezindeki hukuk müşavirliği bu dosyaları birim birim şube şube atamasını yapar.
 • Ataması yapılan veriler birim ve şubelerde icra takibinin açılacağı şekilde düzenlenir ve dökümleri alınır.
 • Takip açıldıktan sonraki süreçte gerek şube ve birimlerden gerekse merkezi hukuk müşavirliği tarafından raporlar alınır.

Site Yönetim Asistanı

Sabilgi meskenlerde profesyonel yönetim eksikliğinden kaynaklanan sorunları ortadan kaldırmak ve Türkiye’de ki “Site, apartman, rezidans, plaza vb.” yönetimine çağdaş bir tutum kazandırmak amacı ile yola çıktık. Amacımız; yöneticilik hizmetine teknolojiyi katarak huzurlu ve mutlu bir yaşam alanı sağlamak. Sabilgi sayesinde meskenler arasında herhangi bır sıkıntı yaşanmadan gerekli tüm hizmetler yerinde ve zamanında müdahale edilerek zahmetsizce yerine getirilir.

Site Yönetim Asistanı

HEDEF ve AMACI

 • Ülkemiz ekonomisine katkı sağlamak.
 • Yaşam kalitesini artırmak.
 • Tüm kaynakların etkin kullanımı.
 • Gelir kaynaklarının artırılmasına yönelik stratejiler üretmek.

%10 Düşük Aidat, %15 Değer Artışı, %100 Konfor

Teknolojiye ayak uydurun;
SMS ve e-mail servisleri ile geciken ödemeler, denetim raporları, hukuksal süreçler, genel kurul tarihleri, duyurular ve yapılan faaliyetlerden anında haberdar olun
Maddi konuların komşuluk ilişkinizi zedelemesine izin vermeyin;
Aidatını ödemeyen veya geciktiren komşunuzla düşman olmayın.
Denetim kurulunuzun işini kolaylaştırın;
İstedikleri an tüm finansal hareketleri ve işlemleri sistemden kendileri kontrol edebilsinler.

Akıllı Anket Yönetim Sistemi

Resmi kurumlarda, üniversitelerde, işletmelerde veya raporlanma gereken her alanda kullanılabilecek, yüksek performansı sayesinde çok sayıda kullanıcının anlık anket cevaplamasına olacak sağlayan Akıllı Anket Yönetim Sistemi sayesinde tüm verileri hızlıca toplayarak, anlık olarak dimanik raporlama yapabilirsiniz.

Akıllı Anket Yönetim Sistemi sayesinde, verilen cevaplara göre sorular kişilere özel olarak değişebilmektedir. Bu sayede kişilerin sadece doğru ve gerekli soruları cevaplaması sağlanarak başarılı bir raporlama sonuçu elde edilir.

Hazırlanan anketler birçok farklı dille yayınlanabildiği için farklı dile sahip ülkelere aynı anketi rahatlıkla uygulayabilirsiniz. Sınırsız sayıda dil desteği bulunmaktadır.

İstenilen yerel sistemlere kurulumu sağlanarak, Resmi kurumların veya gizlilik içeren Anket verilerinin dış sistemlere iletilmesinin önüne geçilir.

Üniversiteler vb. kullanıcı sayısı fazla olan müşterilerimizin var olan sistemlerindeki tüm veriyi anket sistemine aktarmalarına gerek kalmadan kolaylıkla entegre olabilir ve her ankette istenilen özelliklere göre dinamik raporlama alınabilir. Her anket kendisine özel parametrelerle raporlama imkanı sunabilmektedir; Örneğin, anketin birisinde şehir ve cinsiyet bilgisine göre raporlama yapılırken, bir diğer ankette bölüm ve sınıfına göre raporlama sağlanabilmektedir. Bu parametreleri veya kişilere ait verileri ankette başlamadan önce bildirmek zorunda değilsiniz, kolay entegrasyon sayesinde otomatik sistemler arası haberleşme sağlanır.

Anketlere erişim yetki seviyesi atanarak kimlerin ilgili ankete erişebileceği belirlenebilir. Bu sayede halka açık veya sadece belirtilen kişilere ilgili anketi düzenleyebilirsiniz.

Diğer Özellikleri

 • Anketlerin başlama ve bitiş tarihleri seçilebilir.
 • Sistemdeki her anketin ve sorunun kategorisi belirlenebilir.
 • Anketlere erişim yetki seviyesi atanarak kimlerin ilgili ankete erişebileceği belirlenebilir. İsteğe bağlı IP ya da Çerez kontrolü ile tekrarlı anket katılımı engellenir.
 • İstenilen ankete şifre tanımlaması yapılarak ilgili ankete sadece entegre edilen sistemlerden veya kişiye özel üretilen şifreye sahip kişiler tarafından erişim sağlanabilir. Bu sayede kullanıcının Anket sisteminde kayıtlı olması zorunlu olmaz.
 • Farklı soru tipi seçilerek istenilen türde veya yapıda sorular ankete eklenebilir. Çok Seçimli, Tek Seçimli, Matris Çok Seçimli vb.
 • Toplu kayıt ekleme özelliği sayesinde çok kısa sürede yeni anket tanımlamaları yapılabilir.
 • Soru Havuzu özelliği kullanılarak istenilen soru kolayca seçilir ve ankete eklenebilir. Bu sayede her anket için benzer soru ve cevaplar uzun uzun tekrar oluşturulmak zorunda kalınmaz.
 • Atlamalı soru özelliği sayesinde yapay zekâya sahip anketler oluşturulabilir. Her bir kullanıcının vereceği cevaplara göre anket soruları otomatik değişerek kullanıcıya özel anketler sunulur.
 • Anket kopyalama özelliği sayesinde tek tıkla yeni anketi hazırlayabilirsiniz.
 • Sisteme istenildiği kadar dinamik bir şekilde farklı dil seçenekleri eklenebilir. Eklenen her bir dil için sistem anketleri çoklu dil olarak yayınlar. Tüm dil sonuçları aynı anket altında toplanabilir, bu sayede dil farkı gözetmeden tüm dünya çapında Anketler yapılabilir.
 • Ankete katılan tüm kişi bilgileri ve verilen anket cevapları excel çıktısı olarak alınabilir ve istenilen başka programlarda veya detaylı analizlerde kullanılabilir.
 • Ankete katılan kişi sayısı ve soruları cevaplama durumları sistem üzerinden takip edebilir
 • Anket Rapor sayfasında anket sonuçları istenilen özelliklere göre gruplanarak sayısal ve grafiksel olarak raporlanmaktadır.
 • Ldap entegrasyonu sayesinde, sisteme kullanıcıları tek tek tanımlamak yerine, Anket sistemi belirttiğiniz adresten ilgili kullanıcı bilgilerini otomatik alabilir ve sisteme girmelerine olanak sağlar.
 • Sistem üzerinden roller tanımlayabilirsiniz ve kişilere roller atayabilirsiniz. Bu sayede kişiler sadece yetkili oldukları işlemleri yapabilirler.
 • Roller dışında istenirse kişi bazlı yetkilendirme işlemleri yapılabilir ve her bir kişinin erişebileceği yetkileri belirlenebilir
 • Sisteme kullanıcı hesapları üzerinden saldırı olması durumunda sistem bunu tespit eder ve saldırılar otomatik engeller
 • Anketin kullanıcılara iletimi Sms, Mail veya Sms&Mail birlikte olmak üzere 3 farklı şeklinde gerçekleştirilebilir. İstenirse entegre olacak sistem üzerinden de anket katılım daveti yapılabilir.
 • Sahip olunan herhangi bir sms paketi bulunuyorsa bu yapı sisteme entegre edilebilir veya sistem üzerinde mevcut bulunan Sms paketleri kullanılabilir.

RDP Security Yazılımı

Sunucunuzdaki günlükleri izler ve başarısız oturum açma girişimlerini algılar. Tek bir IP adresinden başarısız oturum açma girişimi sayısı belirlenen bir sınıra ulaşırsa, saldırganın IP adresi belirtilen bir süre boyunca otomatik engellenir.

Farkında olsanız da olmasanız da birçok Windows Server makinesi sürekli saldırı altındadır. RDP port numarasını değiştirmiş olsanız dahi, ağ tarayıcı programlarıyla portlar tespit edilerek Brute Force yöntemiyle (açıklamasını aşağıda bulabilirsiniz) 7/24 saldırı yapılmaktadır. Sonunda sunucunuza erişmek için bir şifre bulabilirler! Dahası, Saniyeler içinde sunucuya onlarca şifre denemesi yapıldığından sunucu kaynakları (CPU, RAM, Disk ve Ağ Bant Genişliği) gereksiz kullanılmaktadır. RDP Security Yazılımı bu saldırıları tespit ederek ilgili IP adresini engelleyerek yetkisiz server erişimlerini ve server kaynaklarının gereksiz kullanılmasını engeller. Sizde kendinizi daha güvende hissedersiniz.

Brute Force’in Türkçesi Kaba Kuvvet Saldırısı demek, peki ama server’a kaba kuvvet saldırı da ne demek... Sırasıyla binlerce hatta milyonlarca şifre deneyerek sizin şifrenizi bulmaya çalışma yöntemidir. Şifre denemelerini birisi elle yapmıyor bunun yerine programlar kullanılıyor ve bu programlarda saniyeler içinde birden fazla şifre denemesi yapabiliyor. Denenen şifre listesi internette daha önceden ele geçirilmiş şifreler veya sırayla denenen şifre kombinasyonları olabilmektedir. Bundan dolayı klasik şifreler kullanmamaya özen gösterin.

 • Otomatik Firewall Kurallarını Yazılım Ayarlar
 • Tarama Yapılacak Hatalı Giriş Denemelerinin Kontrol Zamanları Ayarlanabilir
 • Kaç Kere Hatalı Giriş Yapılırsa İlgili IP Engellenecek Ayarlanabilir.
 • Engellenmiş IP lerin Engellinin Ne Kadar Süre Sonra Kaldırılacağı Ayarlanabilir.
 • Optimum Parametrelerle Yazılımın İşlem Süresi Ortalama 0,3 sn'dir. Yani Server'a Ek Bir İşlem Yükü Getirmeden Görevini Yerine Getirir.
 • Programın Çalışmaları Loglanarak Yapılan İşlemleri İzleme İmkanı Sunmaktadır.

XSig Dosya Görüntüleyici Program

XSIG dosyası bir XAdES İmza Verisidir. Xsig Görüntüleyici, XAdES formatındaki elektronik olarak imzalanmış belgelerin basit ve hızlı bir şekilde görüntülenmesi sağlayan bir masaüstü uygulamasıdır.
XSIG DOSYA GÖRÜNTÜLEYİCİ ÜCRETSİZ İNDİR

 • Medula sistemine uygun olarak PDF lerin Xades formatında toplu olarak imzalanması için bizimle iletişime geçebilirsiniz.
 • XSIG file is an XAdES Signature Data. Xsig Viewer is a desktop application that opens documents in electronically signed XAdES format.
 • This app are known to open certain types of XSIG files. Since many different programs may use XSIG files for different purposes, you may need to try this app to open your specific XSIG file..

Bizim işimiz Başarı Kalite Yenilikçilik

Müşteri memnuniyetine yüksek düzeyde önem veren Inforce BT gerek ekibiyle gerekse çalıştığı müşterileriyle, geliştirme, bakım ve destek gibi tüm iş süreçlerinde güven ilişkisi kurarak kalite ve profesyonellikten taviz vermez.